EAS

MUDELID JA VORMID KOGEMUSTEGA EKSPERTIDELT

CNC freesimistöid teostame 4 teljelisel freespingil, mille töötsoon on 2000x3000x600 mm.

Küsi lisainfot

EASUue kodulehe visuaalse identiteedi loomine

Projekti nr: EU44751
Toetus: Innovatsiooniosaku toetus
Projekti abikõlblikkuse perioodi algtähtpäev on 12.12.2012. a ja lõpptähtpäev on 11.06.2013. a

Kodulehe üldine eesmärk on pakkuda kodulehe külastajale kliendisõbralikku ja kasutajamugavat keskkonda ning toodete arusaadavaks muutmist lihtsa menüüstruktuuriga.

Disainiti turunduslikult läbimõeldud, kliendi vajadusi ja eesmärke arvestav professionaalne ning funktsionaalne koduleht. Kujundustööd valmisid etappide kaupa, mille käigus loodi eridisain.

Eri disainilahenduses arvestati kliendi põhitooteid ärilisi eesmärke. Uue kodulehe abil on info leitavus oluliselt paranenud, kodulehe sisu  on struktureeritum ja ülesehitus loogilisem.