SUUREMÕÕTMELISED JA KEERUKAD
3D CNC-FREESTÖÖD

EstExpressi teenused

EstExpressi poolt pakutavate teenuste nimekiri pole pikk. Tegelikult on see kokkuvõetav vaid ühe tegevusega, milleks on CNC 2D/3D-freesimine. Kuna tegemist on aga äärmiselt laia mõistega, siis oleme seadnud endale eesmärgiks katta kõik olulisemad CNC freesimisega seotud tegevused, kasutades tänapäevaseid tehnoloogiaid ning oma ala spetsialistide teadmisi ja kaasaegseid kogemusi.

CNC 3D FREESIMINE

CNC freesimistöid teostame 3D freespingil, mille töötsoon on 2000x3000x600 mm.

MUDELID / VORMID

Vormid ja mudelid valmistame freesimise teel, täpsete jooniste põhjal.

SEERIATOOTMINE

Seeriatootmine erinevate puidust ja plastikust toodetele.

Oleme teinud koostööd sektoritega

Tööstusdisain on väga lai valdkond, mille reguleerimiseks on loodud keerulisi seadusi ning mille järgimist valvab suur hulk erinevaid institutsioone. Tööstusdisaini lahutamatuks koostisosaks on ka CNC freesimine, mis võimaldab väga kiiresti ning täpselt muuta arvutiekraanil pöörleva kujutise käega katsutavaks, kolmemõõteliseks tooteks. Selliselt võimaldab CNC freesimine kiiresti ning odavalt saada vastuse küsimusele, kas loodud mudel täidab sellele pandud ootusi või mitte ning mida peaks tegema, et toode veelgi paremini oma ülesandeid täidaks

Töötlev tööstus

Meelelahutus

Toiduainetööstus

Ehitus

Autotööstus

Mööblitööstus

etEstonian