CNC freesimine

Kindlasti oskab igaüks meist hinnata kõrgelt käsitöömeistrite loomingut, mille eripäraks on iga toote ainulaadsus. Isegi siis, kui meister püüaks luua kahte täiesti sarnast toodet, sama materjali ning töövõtteid kasutades, ei õnnestuks see tal kunagi. Siiski on küllalt valdkondi, mille puhul ei hinnata toodete kunstilist külge, vaid valmistatud toote võimalikult täpset vastavust arvutiprogrammis kujundatule.

Kes vajab CNC freesimist?

Tööstusdisain on väga lai valdkond, mille reguleerimiseks on loodud keerulisi seadusi ning mille järgimist valvab suur hulk erinevaid institutsioone. Tööstusdisaini lahutamatuks koostisosaks on ka CNC freesimine, mis võimaldab väga kiiresti ning täpselt muuta arvutiekraanil pöörleva kujutise käega katsutavaks, kolmemõõtmiliseks tooteks. Selliselt võimaldab CNC freesimine kiiresti ning odavalt saada vastuse küsimusele, kas loodud mudel täidab sellele pandud ootusi või mitte ning mida peaks tegema, et toode veelgi paremini oma ülesandeid täidaks.

Lisaks tööstusdisaini valdkonnale lihtsustab CNC freesimine märkimisväärselt ka arhitektide tööd. Kindlasti on põnev projekteeritavat hoonet ka mõnes cad-programmis ühelt ja teiselt poolt vaadata ent hoopis teise kogemuse projekteeritavatest mahtudest ning nende suhtest ümberkaudsete hoonetega saab siis, kui muuta joonised CNC freesimise abil tööstuslikeks või arhitektuurseteks makettideks, mis kvaliteetselt teostatuna on nii arhitektidele kui projekti tellijale õigete otsuste langetamisel suureks abiks. Peale nimetatud valdkondade saavad saavad CNC freesimist enda kasuks ära kasutada ka kõik teised, kes soovivad mõnda toodet luua või detaili kloonida.

Milliseid materjale võib CNC freesimise puhul kasutada?

1. Tööstusplastid on tänu heale hinna-kvaliteedi suhtele ning mitmekülgsetele omadustele CNC freesimise enamlevinud materjalideks. Kas valida detaili freesimiseks POM, PP, TEFLON, AKRL, ABS või mõni muu tööstusplast, sõltub tootele esitatud nõudmistest ning projekti eelarvest. Kui plasti mark ei ole oluline, siis soovitame tihti otsustada PP-polüpropüleeni kasuks, mis on kergesti töödeldav ning hea hinnaga. Tööstusplastide aktiivemateks kasutajateks on reklaamitootjad, kes on juba ammu CNC freesimise enda jaoks avastanud. Kindlasti ootame tööstusplastidest CNC freesimise abil oma mõtteid teoks tegema masinatööstuse valdkonnas tegelevaid ettevõtteid. Võtke ühendust meil on teile palju pakkuda!

2. Puitu on alati olnud CNC freesimise tänuväärseteks materjalideks. Kas valida CNC freesimiseks saar, tamm, kask, mänd või mõni muu puit, sõltub projektist. Kui tegemist on disaintootega, näiteks valamuga, soovitame eelistada suurema tihedusega puitu nagu tamm või saar. Kui toodet on kavas hiljem värvi või vahadega töödelda, siis soovitame otsustada männi, kase või kuuse kasuks. Kui jätate vahatamise meie hooleks, siis kasutame selleks kõrgekvaliteedilist Osmo õlivaha. Ka puidust CNC freesimis teenuse aktiivseteks kasutajateks on reklaamitootjad, kelle tellimusel valmistame hoogsalt kõikvõimalikke meeneid ja firmasümboolikat. Suur heameel on meil eraisikutest tellijate märkimisväärse kasvu üle.

3.  Alumiiniumsulamid on CNC freesimise puhul laialdaselt kasutusel aparaadi- ja masinatööstuses, laevaehituses ning survevalu detailide tootmise puhul. CNC 3D-freesimise puhul eelistame karastatud ning kunstlikult vanandatud sulameid, mille töödeldavus on olulisel parem. Kui alumiiniumi mark ei ole oluline, siis soovitame kasutada Al-Mg või Al-Zn-Mg sulameid. Kui tegemist on aga vormiga, mille puhul on oluline jälgida joonpaisumistegurit, soovitame kasutada Al-Si sulameid. Siinjuures on oluline silmas pidada, et mida suurem on räni (Si) sisaldus, seda väiksem on materjali joonpaisumine.

4. NECURON on väga levinud materjal nii mudelite kui vormide CNC 3D-freesimise puhul. NECURONI plaate on väga erineva tihedusega – erikaaluga alates 100 kg/m kuni 1300 kg/mning kõvadusega kuni 83 Shore D skaalal. Millise tihedusega NECURONI plaat CNC 3D-freesimiseks tellida, sõltub jällegi kasutusalast. Kui tegemist on mudeli või maketiga, siis soovitame kasutada väiksema tihedusega (odavamat) NECURONI plaati. Kui valmistada tuleb aga vorm näiteks klaasplasttoodete vormimiseks, mille puhul on oluline jälgida joonpaisumise tegurit, siis tuleks eelistada suurema tihedusega NECURON epoksiid-plaate. NECURON-plaate kasutavad laialdaselt klaasplastoodete valmistajad tööks vajalike vormide tellimiseks. Loomulikult on ka NECURONIST vormide ja mudelite tellijate seas hulgaliselt reklaamitootjaid.

5. Tellija oma materjalist on võimalik tellida CNC freesimise teenust juhul, kui on üheselt selge, et materjal ei sisalda võõrkehi, mis võiksid rikkuda meie poolt kasutatavat tehnoloogiat. Kui teil on soov teatud materjalist CNC freesimise teel mõni vorm või mudel valmistada, siis võtke meiega kindlasti ühendust ning anname teile vastuse maksimaalselt ühe tööpäeva jooksul, kas materjal sobib CNC freesimiseks või mitte.

Kes võiks CNC 3D-freesimise enda jaoks veel avastada?

CNC 3D-freesimine on lõputute võimalustega tööstusharu. Tänu tehnoloogia tormilisele arengule viimaste aastate jooksul on CNC 3D-freesimise hinnad langenud tasemele, mis võimaldab teenust kasutada ka väiksema eelarvega ettevõtetel, organisatsioonidel ja eraisikutel. Kindlasti on meil väga palju pakkuda ka restaureerijatele ja kunstnikele.

Milline on CNC freesimise tööjõudlus?

EstExpress kasutab CNC freesimistööde teostamiseks 3D-freespinki, mille töötsooniks on 2000x3000x600 mm. Meie 3D-freespingi eripäraks on Z-telje tööala, mille kõrguseks on tervelt 600 mm, mis annab meile olulise konkurentsieelise suuremate detailide tootmise puhul. Tänu oma ala spetsialistidele oleme valmis vastu võtma ning teostama ka suuremate partiide tootmist. Pange meid proovile ja võime teid meeldivalt üllatada nii töö tähtaegade kui hindade osas.

Tehtud tööd

Kõik teenused

etEstonian