Teenused

MUDELID JA VORMID KOGEMUSTEGA EKSPERTIDELT

CNC freesimistöid teostame 4 teljelisel freespingil, mille töötsoon on 2000x3000x600 mm.

Küsi lisainfot

ESTEXPRESSI poolt pakutavate teenuste nimekiri pole pikk. Tegelikult on see kokkuvõetav vaid ühe tegevusega, milleks on CNC 2D/3D-freesimine. Kuna tegemist on aga äärmiselt laia mõistega, siis oleme seadnud endale eesmärgiks katta kõik olulisemad CNC freesimisega seotud tegevused, kasutades tänapäevaseid tehnoloogiaid ning oma ala spetsialistide teadmisi ja kaasaegseid kogemusi. 


CNC 3D Freesimine           Mudelid/vormid          Seeriatootmine